0

Istidraj, manusia derhaka tetapi hidup penuh kesenangan