0

JAUHKAN DIRI DARI ALLAH KERANA TAKUT KEPADANYA ?