0

Diphteria, Plak Kematian Kanak-Kanak Yang Muncul Semula Selepas Vaksin Diabaikan