0

Hampir 500,000 Mohon Sertai Asgardia, ‘Negara Masa Hadapan’ di Angkasa